גלריה - קורסי תאוריה

מחזור א

08.05.17-12.06.17

‏‏‏‏מחזור א – נשים – תאוריה 08.05.17-12.06.17

מחזור ב

15.05.17-12.06.17

‏‏מחזור ב – נשים – תאוריה 15.05.17-12.06.17

מחזור ג

26.06.17-26.07.17

‏‏מחזור ג – נשים – תאוריה 26.06.17-26.07.17

מחזור ד

17.07.17-07.08.17

‏‏מחזור ד – נשים – תאוריה 17.07.17-07.08.17

מחזור ה

10.09.17

מחזור ה – גברים – תאוריה 10.09.17

מחזור ו

02.11.19-29.11.19

מחזור ו – נשים – תאוריה 02.11.19-29.11.19

מחזור ז

12.02.18

מחזור ז – נשים – תאוריה 12.02.18

מחזור ח

13.04.18-08.03.18

מחזור ח – גברים – תאוריה 13.04.18-08.03.18

מחזור ט

23.04.18- 10.05.18

מחזור ט – נשים – תאוריה 23.04.18- 10.05.18

מחזור י

25.06.18-11.07.18

מחזור י – נשים – תאוריה 25.06.18-11.07.18

מחזור יב

19.12.18-07.01.19

מחזור יב – נשים – תאוריה 19.12.18-07.01.19

מחזור יג

26.03.19

מחזור יג -נשים – תאוריה 26.03.19

מחזור יד

23.07.19

מחזור יד – נשים – תאוריה – 23.07.19

מחזור טו

18.12.19

מחזור טו – נשים – תאוריה 18.12.19

מחזור טז

18.09.20

‏‏מחזור טז – נשים – תאוריה 18.09.20

מחזור יח

06.01.2021

מחזור יח – גברים – 06.01.2021

מחזור יט

07.21

מחזור יט – נשים 07.21

מחזור כ

20.07.21

מחזור כ – 20.07.21

מחזור כא

07.03.22

מחזור כא – תאוריה 07.03.22

מחזור כב

24.07.22

מחזור כב – 24.07.22

מחזור כד

21.11.23

מחזור כד – תאוריה – 21.11.23

פירגונים לתיאוריה

כתבות לתיאוריה

דילוג לתוכן